Forum Regionów Trójmorza w Jasionce k. Rzeszowa z naszym udziałem

W dniu 3 lipca 2018r., w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się Forum Regionów Trójmorza. W panelach dyskusyjnych aktywny udział wzięli, między innymi przedstawiciele świata polityki, biznesu oraz nauki, zarówno z Polski jak i z innych państw Europy.

Działania w kierunku pogłębiania współpracy gospodarczo- politycznej, pomiędzy poszczególnymi państwami Trójmorza, zainicjowało spotkanie prezydentów Polski i Chorwacji w 2015 roku.

Obecny na Forum Prezydent Andrzej Duda, podkreślił wagę tego wydarzenia dla wzmocnienia współpracy w oparciu o kultywowane przez poszczególne państwa wartości i tradycje.

Uczestnicząc w Forum (wraz z radnym Ryszardem Antonikiem), zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na otwierające się przed Lubaczowem perspektywy i potencjalne rozwiązania oraz korzyści, jakie współpraca na poziomie poszczególnych regionów, może przynieść naszemu miastu, z uwagi na jego lokalizację oraz uwarunkowania gospodarcze.

Na uwagę zasługują chociażby plany budowy międzynarodowej trasy – „Via Carpatia”, której podkarpacki odcinek miałby w założeniu przebiegać przez Rzeszów. Współpraca pomiędzy poszczególnymi regionami oraz wiążące się z tym dodatkowe fundusze na rozwój i inwestycje, nie zostaną ograniczone jedynie do budowy stosownej infrastruktury drogowej. Trójmorze otwiera perspektywy rozwoju również dla handlu, energetyki i branży transportowej, z których miasta (w szczególności zlokalizowane w pobliżu dużych szlaków transportowych) przy współpracy z przedsiębiorcami będą mogły aktywnie korzystać.