KONFERENCJA GOSPODARCZA DLA MIASTA I GMINY W KRESOWEJ OSADZIE – 21.09.2018 r.

Perspektywy oraz wyzwania dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Lubaczów. Zmiany w obowiązujących przepisach prawa oraz skuteczne metody weryfikacji kontrahentów. To tylko niektóre z tematów jakie poruszali zaproszeni goście, uczestniczący w konferencji gospodarczej w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. Z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie miasta i gminy Lubaczów, spotkał się m. in. Adam Hamryszczak – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz.

Obecni dowiedzieli się między innymi jakie szanse otwiera przed nimi pakiet ustaw wdrożonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zwanych potocznie „Konstytucją biznesu”. Ponadto zaś omówione zostały zmiany w przepisach podatkowych oraz nowe mechanizmy w nich obowiązujące (split payment, JPK), a także zasady ochrony danych osobowych na gruncie rozporządzenia RODO.

Zaproszeni goście mieli również szansę aby dowiedzieć się czegoś na temat zmian w prawie pracy oraz w zakresie zatrudniania obcokrajowców, a także jak skutecznie zweryfikować swoich kontrahentów i zminimalizować ryzyko każdej transakcji. Ponadto zaś jak przebiega postępowanie windykacyjne i w jaki sposób dochodzić należnych wierzytelności od dłużników. Poruszyliśmy również tematykę związaną z pojęciem kreatywności, które stanowi źródło dla wszelkich owocnych działań (nie tylko o charakterze gospodarczym).

Wśród zaproszonych prelegentów, którzy podzielili się z nami swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem, znaleźli się: pan dr hab. Leszek Kopciuch profesor UMCS, pani mecenas Katarzyna Jurzysta – radca prawny wykonująca działalność ramach własnej kancelarii, pani mecenas Sylwia Oczkowska – radca prawny oraz prokurent w spółce SANATORS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pani Irena Kopciuch kierownik Biura Terenowego ZUS w Lubaczowie, pani Danuta Kojder przedstawicielka Urzędu Skarbowego w Lubaczowie oraz pan Dariusz Kozłowski z Instytutu Analiz Ryzyka Sp. z o.o. w Rzeszowie.

W gronie obecnych gości, znajdowali się między innymi przedstawiciele świata biznesu, przedsiębiorcy oraz osoby planujące własną działalność gospodarczą z terenu Lubaczowa, a także samorządowcy, działacze społeczni oraz przedstawiciele mediów. Duża frekwencja oraz zainteresowanie poruszaną tematyką, stanowią dla nas zachętę, do organizowania kolejnych spotkań z naszymi przedsiębiorcami w podobnej formule w przyszłości. W porozumieniu z panem ministrem Hamryszczakiem oraz panią poseł Anną Schmidt-Rodziewicz, chcielibyśmy również aby następne tego typu wydarzenia, stwarzały dla przedsiębiorców możliwość, nie tylko zapoznania się ze zmianami w przepisach prawa ale również aktywnego zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb w tym zakresie, do obecnych przedstawicieli władz.

Prosimy aby wszelkie sugestie co do problemów, które dotykają bezpośrednio kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie naszego miasta oraz propozycji w zakresie formuły następnych tego typu spotkań, zgłaszać do nas drogą mailową (zakładka kontakt).