Konwencja Prawa i Sprawiedliwości – Sandomierz 19.08.2018 r.

W niedzielę 19.08.2018r., w Sandomierzu miała miejsce konwencja Prawa i Sprawiedliwości, w której udział wzięli między innymi prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Pan Premier skupił się w swoim wystąpieniu na zbliżających się wyborach samorządowych, podkreślając wagę tego wydarzenia, dla kształtowania przyszłości samorządów oraz ich mieszkańców. Premier zaznaczył ponadto, że wszelkie spory powinny być rozstrzygane w oparciu o rzeczowe argumenty. Jak wskazał Pan Premier, Prawo i Sprawiedliwość nie ucieka nigdy w swoich działaniach od kwestii merytorycznych, w każdej chwili jest gotowe aby „spierać się na programy”. Wraz z radnymi oraz działaczami z terenu całego powiatu lubaczowskiego, uczestniczyłam w tym, istotnym dla wszystkich szczebli samorządu terytorialnego wydarzeniu.

W mojej ocenie program wyborczy każdego kandydata, powinien być jednak nie tylko spójny i dopracowany pod względem merytorycznym. Dobry program, musi przede wszystkim uwzględniać możliwości finansowe, lokalizację, wielkość oraz zaplecze gospodarcze jednostki samorządu terytorialnego. Nie można jednak nigdy zapominać o najistotniejszym, podstawowym i jednocześnie najcenniejszym z zasobów każdego systemu i organizacji – jakim są ludzie. Działając przy wsparciu Prawa i Sprawiedliwości, stworzymy w naszym mieście warunki, do jak najefektywniejszego wykorzystania powyższej puli, dla dobra wszystkich mieszkańców.