KONWENCJA WYBORCZA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W LUBACZOWIE

13 października na hali MOSiR w Lubaczowie odbyła się konwencja wyborcza zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, pani Poseł Anna Schmidt- Rodziewicz, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i jednocześnie kandydat do Sejmiku Województwa Piotr Pilch oraz działacze i kandydaci do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego Podkarpacia.

W swoim wystąpieniu pan Marszałek Kuchciński udzielił poparcia kandydatom z terenu naszego powiatu oraz podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość spełnia obietnice wyborcze. Nadchodzące wybory są szansą na rozwój zarówno dla miasta jak i powiatu lubaczowskiego. Pan Marszałek zwrócił szczególną uwagę na potrzebę zrównoważonego rozwoju, co daje szansę przede wszystkim mniejszym jednostkom samorządu terytorialnego. Powiaty takie jak lubaczowski, przemyski, bieszczadzki w pierwszej kolejności potrzebują wsparcia – w infrastrukturze, w polityce, w ułatwieniach rozwoju przedsiębiorczości.”- stwierdził Pan Marszałek Kuchciński.

Pan Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz kandydat do Sejmiku Województwa podkreślił konieczność większej aktywności w pozyskiwaniu środków na inwestycje. W Jego ocenie obecnie rządzący z opozycji, często zaniedbują tą newralgiczną dla rozwoju kwestię. „Sami nie przychodzą i po te środki nie sięgają, niestety z niekorzyścią dla mieszkańców. Dlatego musimy wygrać, żeby była bardzo dobra współpraca między samorządem województwa, powiatami i gminami.”– mówił Piotr Pilch.

W swoim wystąpieniu pani Poseł Anna Schmidt – Rodziewicz zwróciła uwagę na wzmożony napływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ostatnich latach, bez czego nie można by zrealizować żadnej inwestycji. Pani Poseł zwróciła się do mieszkańców naszego powiatu, apelując by oddali swój głos na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.

Jako jeden z głównych organizatorów tej konwencji podkreśliłam, że moje priorytety jako kandydata na burmistrza, obejmują tworzenie dobrych warunków dla życia mieszkańców naszego miasta. Aby to osiągnąć, należy w pierwszej kolejności skupić się na rozbudowie i remoncie istniejącej infrastruktury drogowej, rozwoju przedsiębiorczości, tworzeniu nowych mieszkań komunalnych oraz budowie nowego stadionu. Zrealizowanie tych inwestycji, nie będzie jednak możliwe bez wsparcia organów szczebla rządowego i parlamentarzystów z naszego regionu. W szczególności należy tu zwrócić uwagę na wsparcie jakie uzyskuje nasze miasto i gmina w ostatnich latach za pośrednictwem Pani Poseł Schmidt- Rodziewicz. Lubaczów jest miastem ludzi wykazujących duży hart ducha oraz wolę rozwoju i działania. Niestety ten najcenniejszy z możliwych „kapitałów” jest obecnie marnotrawiony. Miasto nie wykorzystuje w pełni drzemiącego w nim potencjału. Zgadzam się w tym zakresie z Panem Piotrem Pilch, że potrzebna jest inicjatywa i aktywizacja władz miejskich.

Podsumowując chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację konwencji w naszym mieście. Dziękuję zaproszonym gościom i uczestnikom, przedstawicielom mediów (w szczególności TVP3 Rzeszów – Telewizja Polska S.A, portalu zLubaczowa.pl), osobom odpowiedzialnym za przygotowanie materiałów promocyjnych, udostępnienie hali oraz w szczególności za oprawę muzyczną i artystyczną oraz stronę techniczną konwencji. Dziękuję również panu Tomaszowi Mielnik, który z całego wydarzenia przygotował profesjonalną relację fotograficzną.