WIZYTA SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI JAROSŁAWA STAWIARSKIEGO W LUBACZOWIE

W poniedziałek 24 września w Lubaczowie gościł pan Jarosław Stawiarski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W trakcie wizyty pan Minister wraz z panią Poseł Anną Schmidt-Rodziewicz, zwrócili szczególną uwagę na stan infrastruktury sportowej na terenie naszego miasta.

Pan Minister podkreślił, że z roku na rok wzrasta ilość środków pieniężnych, które ministerstwo przeznacza jako dotacje na rozwój obiektów sportowych. „Wiemy, że Polska powiatowa w województwach podkarpackim, lubelskim czy świętokrzyskim to taka sama Polska jak w Krakowie, Poznaniu czy Gdańsku, dlatego nasza pomoc skierowana jest na wschód.” – podkreślił pan Minister.

Na potrzebę poprawy warunków w tym zakresie, zwróciła również uwagę pani Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz. W swoim wystąpieniu stwierdziła, iż nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której dzieci i młodzież, pragnący rozwijać swoje talenty sportowe mają do czynienia z archaiczną i przestarzałą infrastrukturą.

W mojej ocenie, w nadchodzącej kadencji Lubaczów stanie przed wyzwaniem jakim jest poprawa warunków dla zaplecza sportowego i rekreacyjnego w naszym mieście.

Kluczowym problemem jest tutaj właśnie brak nowego stadionu miejskiego, który spełniałby wymóg obiektu nowoczesnego, dopasowanego do potrzeb mieszkańców. Warto zauważyć, że w ostatnich latach bardzo wzrosło wśród nas zainteresowanie różnego rodzaju formami aktywności fizycznej. Chcemy żyć zdrowo a właśnie aktywność fizyczna to jeden z podstawowych elementów zdrowego trybu życia.

Szczególnie młodzież, wciąż poszukuje w tym zakresie nowych rozwiązań, decydując się na aktywne spędzanie wolnego czasu. Niestety z uwagi na lokalizację naszego stadionu, na terenach podmokłych, miasto nie wykorzystuje w pełni potencjału związanego z takim obiektem. Bez wątpienia korzystnym rozwiązaniem, będzie więc budowa nowego stadionu w nowej lokalizacji. Dzięki temu stworzymy komfortowe warunki nie tylko do rywalizacji pomiędzy różnymi drużynami ale również dla osób, które chcąc rozwijać swoje sportowe pasje i zainteresowania, na chwilę obecną nie mają ku temu należytej możliwości.